Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna w Ostrołęce
Strona nieoficjalna

Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna w Ostrołęce

Z działalnością Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce związane jest naukowe Wydawnictwo WSES publikujące materiały dydaktyczne i naukowe.

Wydawnictwo WSES w Ostrołęce

Z działalnością Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce związane jest naukowe Wydawnictwo WSES. Publikuje ono materiały dydaktyczne i naukowe przeznaczone zarówno dla studentów, jak i środowiska akademickiego: podręczniki, skrypty, monografie i zeszyty naukowe.

WydawnictwoWśród publikacji naukowych Wydawnictwa WSES znajdują się pozycje dotyczące przede wszystkim zagadnień związanych z ekonomią i zarządzaniem, marketingiem, edukacją, a także najnowszymi dziejami regionu Kurpiowszczyzny. Na przestrzeni ostatnich lat ukazały się takie tytuły, jak:

  • Zarządzanie w Placówce Oświatowej – Podręcznik dyrektora szkoły
  • Podstawy metod wyceny przedsiębiorstw
  • Reklama – Wybrane zagadnienia
  • Przeobrażenia Gospodarki Polskiej w Przededniu Integracji z Unią Europejską
  • Wyzwania dla Gospodarki Polskiej w Zintegrowanej Europie
  • Zarządzanie i Marketing 3 – Zagadnienia Wybrane
  • Zarządzanie 4 – Zagadnienia Wybrane
  • II Rzeczpospolita w Publicystyce Sowieckiej
  • Rola Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Rozwoju Kurpiowszczyzny

Wydawnictwo WSES publikowało również serię „Zeszyty Naukowe WSES” z artykułami naukowymi, komunikatami z badań oraz recenzjami w języku polskim, angielskim i rosyjskim. Materiały dotyczyły ekonomii, marketingu i zarządzania. Wydawane co kwartał czasopismo punktowane było przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i indeksowane w wielu głównych bazach naukowych, takich jak ARIANTA, BAZEKON, czy Index Copernicus Journal Master List.

Autorami publikacji Wydawnictwa WSES są pracownicy naukowi Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce oraz innych placówek akademickich.

Informacja

To nie jest oficjalna strona Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce.

Zamieszczone na stronie zdjęcia są zdjęciami poglądowymi i nie przedstawiają Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce.

Kontakt: kontakt@wses.edu.pl