Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna w Ostrołęce
Strona nieoficjalna

Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna w Ostrołęce

W ramach WSES w Ostrołęce istniały Samorząd Studentów oraz Studenckie Koło Naukowe Zarządzania i Marketingu.

Studenckie koła naukowe i samorząd studencki

Istotą każdej uczelni jest oferowanie możliwości kształcącym się w niej studentów do rozwijania swoich naukowych zainteresowań i potencjału intelektualnego oraz organizacyjnego. Służy temu istnienie zrzeszeń, jakimi są studenckie koła naukowe, a także samorządy studenckie. Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna w Ostrołęce dawała okazję nie tylko do uczestnictwa w ciekawych zajęciach dydaktycznych prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę, ale również do współdecydowania o życiu uczelni i samodzielnego rozwijanie swojej wiedzy i umiejętności.

Koło studenckieW ramach uczelni istniał Samorząd Studentów – niezawisły i demokratyczny organ istniejący w celu realizacji studenckich interesów i przedstawiania ich postulatów. Do istniejącej przy nim Uczelnianej Rady mogło wchodzić 9 przedstawicieli. Byli oni wybierani co roku spośród studentów reprezentujących wszystkie roczniki i kierunki studiów. Samorząd współdecydował wraz z władzami uczelni między innymi o przyznawaniu i rozdziale pomocy finansowej dla studentów w ramach Funduszu Pomocy Materialnej.

Istotną częścią studiowania na ostrołęckiej uczelni były również studenckie koła naukowe. Jednym z nich było Studenckie Koło Naukowe Zarządzania i Marketingu powstałe w semestrze 2005/2006. Jego celem było pogłębianie wiedzy zdobywanej na zajęciach dotyczącej nauk o zarządzaniu i pokrewnych oraz aktywizacja społeczności kształcącej się w Wyższej Szkole Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce poprzez organizowanie wydarzeń naukowych, udział w konferencjach i współpracę z innymi ośrodkami akademickimi. Koło naukowe funkcjonowało przy Katedrze Zarządzania i Marketingu WSES.

Informacja

To nie jest oficjalna strona Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce.

Zamieszczone na stronie zdjęcia są zdjęciami poglądowymi i nie przedstawiają Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce.

Kontakt: kontakt@wses.edu.pl