Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna w Ostrołęce
Strona nieoficjalna

Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna w Ostrołęce

Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna w Ostrołęce specjalizowała się w zakresie szeroko pojętych nauk o zarządzaniu i marketingu.

Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna w Ostrołęce – podstawowe informacje

UczelniaWyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna w Ostrołęce specjalizowała się w dydaktyce i prowadzeniu działalności naukowej głównie w zakresie szeroko pojętych nauk o zarządzaniu i marketingu. Studenci mieli do wyboru atrakcyjne kierunki studiów, których program dostosowany był do dynamicznie zmieniających się trendów i wymagań na rynku pracy. Szczególne znaczenie miała pomoc uczelni w organizacji praktyk i staży studenckich, realizowanych w lokalnych instytucjach komercyjnych i publicznych, jednostkach samorządu terytorialnego i agendach rządowych oraz organizacjach pozarządowych. Odbywanie praktyk stanowiło nieodłączna część studiów w Ostrołęce, dzięki czemu studenci mogli łatwo zapoznać się z aktualnymi realiami pracy w swoim zawodzie. Podstawowy wymiar praktyk trwał 12 tygodni, podczas których studenci mogli wykorzystywać nabytą na zajęciach teoretyczną wiedzę do swoich obowiązków zawodowych.

Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna w Ostrołęce realizowała płatne studia zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym, a także studia podyplomowe. Studenci mogli liczyć na pomoc w opłatach za czesne, starając się o środki z Funduszu Pomocy Materialnej. Mieli oni do dyspozycji stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium Rektora oraz okolicznościowe zapomogi.

Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna w Ostrołęce czynnie uczestniczyła w lokalnym życiu naukowym, między innymi organizując konferencje naukowe. Jedną z nich była przeprowadzona w 2016 roku VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Paradygmaty w naukach o zarządzaniu”, zrealizowana we współpracy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie oraz amerykańską uczelnią Pennsylvania State University.

Informacja

To nie jest oficjalna strona Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce.

Zamieszczone na stronie zdjęcia są zdjęciami poglądowymi i nie przedstawiają Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce.

Kontakt: kontakt@wses.edu.pl