Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna w Ostrołęce
Strona nieoficjalna

Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna w Ostrołęce

WSES w Ostrołęce aktywnie uczestniczyła w międzynarodowych programach wymiany studentów i pracowników naukowych, takich jak Erasmus+.

Współpraca zagraniczna i Program Erasmus+

Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna w Ostrołęce aktywnie uczestniczyła w międzynarodowych programach wymiany studentów i pracowników naukowych, przede wszystkim w europejskim programie Erasmus+. Był on realizowany przez państwa członkowskie Unii Europejskiej w latach 2014-2020 i powstał jako połączenie doświadczeń projektów edukacyjnych realizowanych wcześniej, takich jak programy „Uczenie się przez całe życie”, „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa czy Edulink.

Wymiana studenckaW ramach programu Erasmus+ młodzież studiująca w Wyższej Szkole Ekonomiczno-Społecznej miała możliwość wyjazdu na studia do uczelni partnerskich ostrołęckiej uczelni: Universidad Castilla La Mancha w Hiszpanii oraz Slovak University of Agriculture in Nitra w Słowacji. Stanowiło to niepowtarzalną okazję do poznania innych krajów i kultur, podszkolenia języka i wzbogacenie swojego nie tylko naukowego doświadczenia. W ramach Erasmus+ studenci mieli do wyboru wyjazd na studia lub odbycie zagranicznych praktyk. Aby zakwalifikować się do programu, musieli w wystarczającym stopniu znać język angielski, uzyskać średnią ocen za ostatni semestr wynoszącą co najmniej 3,5, wykazać się zaangażowaniem w życie uczelni, a także mieć ukończony I rok studiów. Przewidziane wyjazdy w ramach studiów zagranicznych trwały maksymalnie 12 miesięcy, a minimalnie – 3 miesiące w przypadku studiów, zaś 2 miesiące na zagranicznych praktykach.

Z programu Erasmus+ w Wyższej Szkole Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce korzystać mogła również kadra naukowo-dydaktyczna. Wówczas wyjazdy za granicę związane były z prowadzeniem zajęć na uczelniach partnerskich i udział w międzynarodowych szkoleniach.

Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna w Ostrołęce w partnerstwie z Agencją Rozwoju Regionalnego w Ostrołęce, Handwerkskammer Erfurt w Niemczech i Associação Intercultural Amigos da Mobilidade w Portugalii była koordynatorem projektu „Rozpoznanie kwalifikacji zawodowych dla potrzeb transferu na europejskim rynku pracy”. Miał on na celu łatwiejsze rozpoznanie umiejętności i kwalifikacji zawodowych na polskim, niemieckim i portugalskim rynku pracy, a także ułatwienie transferu pracowników na przykładzie zawodów elektryka i mechanika pojazdów samochodowych. Międzynarodowy projekt pod przewodnictwem uczelni w Ostrołęce zaowocował między innymi studiami porównawczymi oraz raportem dotyczącymi wymaganych kompetencji w tych dwóch zawodach na trzech wymienionych rynkach pracy, a także rekomendacjami ekspertów odnośnie do funkcjonowania i wykorzystania wypracowanego modelu rozpoznawania kwalifikacji zawodowych oraz opracowania narzędzi ten model wykorzystujących.

Informacja

To nie jest oficjalna strona Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce.

Zamieszczone na stronie zdjęcia są zdjęciami poglądowymi i nie przedstawiają Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce.

Kontakt: kontakt@wses.edu.pl