Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna w Ostrołęce
Strona nieoficjalna

Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna w Ostrołęce

Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna w Ostrołęce to uczelnia założona w 2002 roku na podstawie ustawy o wyższych szkołach zawodowych.

Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna w Ostrołęce

Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna w Ostrołęce to uczelnia założona w 2002 roku na podstawie ustawy o wyższych szkołach zawodowych. Z jej powstaniem wiąże się działalność Ostrołęckiego Ruchu Wspierania Przedsiębiorczości, organizacji non-profit zajmującej się wspieraniem lokalnej edukacji i biznesu w Ostrołęce. To z inicjatywy tej organizacji powstała prywatna uczelnia, a jej założenie uzyskało aprobatę władz samorządowych i lokalnych przedsiębiorców. Powstanie ostrołęckiej uczelni wpisane zostało w ówczesną Strategii Rozwoju Ostrołęki na lata 2000-2010.

Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna w Ostrołęce od początku swojego funkcjonowania skupiała się na prowadzeniu kierunków związanych z zarządzaniem, ekonomią i marketingiem. Od 2002 roku realizowała studia z zarządzania przedsiębiorstwem w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

W kolejnych latach uczelnia poszerzała swoją ofertę o studia licencjackie i magisterskie na takich kierunkach i specjalnościach, jak zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie samorządem terytorialnym, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie relacjami z klientem, zarządzania jakością (menedżer jakości), finanse i rachunkowość, administracja, logistyka czy bezpieczeństwo. Na poziomie magisterskim Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna w Ostrołęce realizowała kształcenie we współpracy z warszawską Uczelnią Techniczno-Handlową im. H. Chodkowskiej.

StudenciStudia w Ostrołęce, oprócz kierunków studiów związanych z naukami o zarządzaniu, oferowały bogaty wybór kursów językowych, praktyk i staży zawodowych w firmach i instytucjach będących partnerami Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce, a także prowadzone do dziś w Ostrołęce studia podyplomowe. Dzięki realizacji podejścia polegającego na współpracy nauki z lokalnym biznesem, studenci i absolwenci ostrołęckiej uczelni mieli możliwość wykorzystania teoretycznej wiedzy nabytej na studiach z praktyką. Studia w Ostrołęce bazowały ponadto na programie, który brał pod uwagę aktualne wymagania rynku pracy, co ułatwiało wejście na niego i znalezienie atrakcyjnego zatrudnienia.

Dużym atutem uczelni, jaką była Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna w Ostrołęce, była wykwalifikowana kadra naukowa i dydaktyczna składająca się ze specjalistów, którzy swoje doświadczenie zdobywali zarówno na najlepszych uczelniach w kraju i za granicą, jak i w rozmaitych instytucjach komercyjnych i publicznych.

Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna w Ostrołęce przyczyniła się przez ostatnie lata do wzbogacenia oferty edukacyjnej w województwie mazowieckim, oferując możliwość odbycia niedrogich, ale dobrej jakości studiów na kierunkach związanych z zarządzaniem. Dla wielu z jej absolwentów studia w Ostrołęce okazały się pierwszym krokiem w kierunku atrakcyjnej kariery zawodowej.

Obecnie misję uczelni, jaką była Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna w Ostrołęce, kontynuuje związana z nią Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku.

Informacja

To nie jest oficjalna strona Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce.

Zamieszczone na stronie zdjęcia są zdjęciami poglądowymi i nie przedstawiają Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce.

Kontakt: kontakt@wses.edu.pl