30.09.2015 roku odbyło się pierwsze międzynarodowe spotkanie partnerskie. Lider projektu i partnerzy spotkali się w Portugalii. Organizatorem spotkania, na którym omawiano przyszłe działania w ramach projektu, było Associação Intercultural Amigos da Mobilidade.


11.01.2016 r. odbyło się drugie międzynarodowe spotkanie partnerskie, którego organizatorem była Agencja Rozwoju Regionalnego w Ostrołęce. Tym razem partnerzy spotkali się w Polsce. Podczas spotkania podsumowano dotychczasowe działania i zaplanowano realizację kolejnych zadań.


Najbliższe międzynarodowe spotkanie partnerskie planowane jest w maju 2016 r. w siedzibie Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowym Instytucie Badawczym w Radomiu