WŁADZE


dr Kazimierz Karol Parszewski
REKTOR Wyższej Szkoły Ekonomiczno - Społecznej w Ostrołęce

mgr Wiesława Bloch
PROREKTOR Wyższej Szkoły Ekonomiczno - Społecznej w Ostrołęce

dr Jerzy Kijowski
DZIEKAN Wyższej Szkoły Ekonomiczno - Społecznej w Ostrołęce

mgr Kazimierz Krzysztof Bloch
KANCLERZ Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce

 

KADRA

Profesorowie

  • dr hab. Andrzej Borowicz prof. WSES
  • dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska prof. WSES
  • dr hab. Piotr Bórawski – prof. WSES
  • dr Kazimierz Parszewski prof. WSES

Doktorzy

  • dr inż. Ireneusz Żuchowski
  • dr Dariusz Parys
  • dr Hanna Kowalczyk


Ponadto uczelnia zatrudnia również magistrów. Wszyscy pracownicy zarówno etatowi jak i zleceniobiorcy WSES posiadają bogate doświadczenia w pracy zawodowej poza szkolnictwem. Pełnili lub pełnią aktualnie funkcje kierownicze na różnych szczeblach zarządzania w przedsiębiorstwach prywatnych, organizacjach non profit, instytucjach publicznych lub w swojej karierze zawodowej prowadzili działalność gospodarczą na własny rachunek. Zdecydowana większość pracowników Uczelni pełniła i pełni role trenerów, ekspertów w różnych programach i projektach realizowanych na terenie całego kraju.