W Uczelni funkcjonuje Fundusz Pomocy Materialnej, którego beneficjentami są studenci WSES w Ostrołęce, spełniający warunki określone w odpowiednich przepisach prawnych oraz Regulaminie Pomocy Materialnej.
Studenci Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w roku akademickim 2016/17 mogą ubiegać się o następujące świadczenia pomocy materialnej:

  • Stypendium socjalne
  • Stypendium Rektora dla najlepszych studentów
  • Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
  • Zapomogę

Miesięczny dochód w przeliczeniu na jednego członka rodziny nie może być wyższy niż:

  • od dnia 01.11.2015 r. do 31.10. 2016 r. -1043,90 zł/netto na osobę w rodzinie
  • od 01.11.2016 r. – 1051,70 zł/netto na osobę w rodzinie

Dochód z gospodarstwa rolnego 1 ha przeliczeniowy za 2015 rok wynosi 1975 zł.
Dokumenty wymagane do składanych wniosków wymienione są we wnioskach o dane stypendium.

Studenci, którzy zainteresowani są ubieganiem o stypendium proszeni są o składanie wniosków w nieprzekraczalnym terminie od 18 października 2016 r. do 20 listopada 2016 r.
Wnioski prosimy składać osobiście w Sekretariacie Uczelni. W razie pytań proszę dzwonić pod numer 29 769 10 34

 

 DO POBRANIA