ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI


 

CEL STUDIÓW
przekazywanie nowoczesnej wiedzy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

 

 PROGRAM STUDIÓW

 

WYKŁADOWCY
Zajęcia prowadzą trenerzy TÜV Akademia Polska, wykładowcy Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej oraz wykładowcy renomowanych uniwersytetów i uczelni ekonomicznych oraz praktycy zarządzania zasobami ludzkimi.


ABSOLWENCI STUDIÓW
Otrzymują dyplom (świadectwo) ukończenia studiów podyplomowych według wzoru ustalonego rozporządzeniem ministra Edukacji Narodowej i Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12.10.1993 r.


ORGANIZACJA STUDIÓW
Studia podyplomowe trwaj 1 rok. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym sobota, niedziela (w godz. 9:00 - 17:00) i obejmują ok. 10 zjazdów.


WYMAGANE DOKUMENTY

 

Opłata za Studia Podyplomowe wynosi 1450 zł oraz wpisowe w wysokości 500 zł. Istnieje możliwość wpłaty w ratach.
Opłata ta obejmuje otrzymywane przez słuchaczy materiały dydaktyczne opracowane przez prowadzących zajęcia.
Bank Pocztowy o/Ostrołęka nr 14-1320 1104-2987 0286 2000 0001 lub w kasie uczelni.

 

Dane kontaktowe:

 • Wyższa Szkoła Ekonomiczno Społeczna w Ostrołęce / WSES /
  ul. Kołobrzeska 15
  07-401 Ostrołęka
  dr Ireneusz Żuchowski
  tel. (29) 769 - 10 - 34
  izuchowski@wses.edu.pl
  www.wses.edu.pl