WŁADZE UCZELNI

 • Rektor
 • Kanclerz
 • Senat
 • Rada Naukowa

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

 • Kierownictwo Jednostki
 • Dziekan

Dziekanat

Jednostki dydaktyczno naukowe wydziału

 • Katedra Ekonomii
 • Katedra Zarządzania i Marketingu

JEDNOSTKI OGÓLNOUCZELNIANE

 • Biblioteka
 • Wydawnictwo

JEDNOSTKI ADMINISTRACJI UCZELNI

 • Kancelaria i Rektorat
 • Kwestura