Biblioteka czynna jest w piątek i sobotę w godzinach 8:00 - 16:00
Biblioteka Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce została utworzona z chwilą rozpoczęcia działalności Uczelni. Zasady korzystania z jej zasobów określa Regulamin Biblioteki.


Podstawową jej działalnością jest gromadzenie zbiorów bibliograficznych i informacyjnych służących obsłudze procesu dydaktycznego i badań naukowych prowadzonych przez Wydział Zarządzania. W szczególności gromadzone są książki i czasopisma polskie oraz zagraniczne, wydawnictwa informacyjne, zbiory specjalne, m.in.: prace naukowo-badawcze.
Tematyka księgozbioru odzwierciedla kierunek kształcenia prowadzony przez Uczelnię. Gromadzone są zbiory z zakresu: zarządzania, marketingu, ekonomii, funkcjonowania przedsiębiorstw itp.


Zbiory biblioteczne obejmują:

  • ponad 5200 woluminów książek,
  • ponad 3400 woluminów czasopism,
  • 31 tytułów czasopism bieżących aktualnie prenumerowanych,
  • 68 szt. kaset wideo,
  • 38 szt. płyty CD,
  • 12 szt. kasety audio,
  • 14 szt. - mapy.

Przejrzyj zbiory biblioteczne WSES